MEEST GESTELDE VRAGEN

 

Wat is de Zesde dimensie?
De komende jaren gaat de meerderheid der mensen leven vanuit hun Hogere Zelf en daarmee begint ook hun zielendoel vorm te krijgen. Het is een ontwaken en een belangstelling op de hele planeet voor de onzichtbare wereld, voor liefde en Eénheid en voor de ziel. Je ziel is je ervaringsbewustzijn of te wel het voertuig voor je hoger zelf. Met dit voertuig ging je hoger zelf vele levens in en deed steeds meer ervaring op. Goede zowel als slechte. Al deze informatie en ervaring zit in al je cellen. In je celgeheugen. Daar bevinden zich dus ook vele onbewuste, conditioneringen en overlevingskwesties welke nu maken dat je nog steeds bezig bent deze patronen en conditioneringen bewust te maken en op te ruimen. Zodat je hoger zelf, je ziel, je persoonlijk zelf en je innerlijk kind uiteindelijk allemaal weer net zo mooi, zuiver, neutraal, liefdevol, open, krachtig en vol vertrouwen zullen worden als vanaf jouw allereerste oorsprong. Vanaf de tijd dat je dus met je Monade, je Goddelijk Vonk Zelf, aan de allereerste ervaringsreis binnen dit universum begon. Prachtig en Stralend was je! Je schitterde in een volmaakte Liefde en in Eénheid met al wat Is. Met je ervaringsvoertuig, je oorspronkelijk Goddelijk Bewustzijn, ging je de reis door alle dimensies verder omlaag en je sloeg deze multidimensionale ervaringen op in je Ik-Ben-lichaam welke het ervaringsvoertuig van je Monade is.
Je Monade kun je simpel het hoger zelf van je hoger zelf noemen. Als je eenmaal het ervaringsvoertuig hiervan, je Ik-Ben-lichaam in al je chakra’s hebt geïntegreerd ben je niet alleen planetair, maar ook galactisch verlicht. In de workshop Kosmisch Vuur 1,2 en 3 hierover meer. (In deze workshops ga je ook al dit Monadische Licht, al je Lichtvoertuigen en Lichtlichamen weer ophalen en leren integreren.)

Steeds meer mensen zijn hiernaar op weg. We beginnen allemaal bij ons zielepad en het verwezenlijken van ons hoger zelf in al onze chakra’s. Des te meer mensen dit klaar hebben, des te lichter wordt het collectief bewustzijn, de aura om onze planeet, des te gemakkelijker gaat het daardoor straks voor de nakomers. En het gaat nu snel. We verliezen karma, we worden bewuster, proberen in vrede met ons zelf, elkaar en de planeet te leven. En steeds meer mensen raken geïnteresseerd in spirituele ontwikkeling. Er ontstaan wereldwijde contacten van hoger zelf tot hoger zelf!

We gaan van de 3de dimensie door naar de 5de dimensie die meer Eénheid van alle rijken, kent. In de 4de dimensie bevinden we ons in een fase waarin, als de omstandigheden te moeilijk worden, we weer terugzakken in ons 3de dimensionale gedrag en gevoel. Als we dit op één keer hebben overstegen, blijven we voorgoed vanuit ons hoger zelf ervaren en reageren, dus in de 5de dimensie.
In onze 5-dimensionale vorm worden onze zintuigen ook meer geopend. we voelen meer aan, we weten wat de ander denkt. Als we eenmaal geleerd hebben hoe te kijken, gaan we ook de andere wereld, de niet tastbare wereld van de 5de dimensie beter horen en zien. Als we voorgoed in de 5de dimensie blijven zijn al onze zintuigen anders afgestemd en meer geopend.


Waarom zou een sessie me helpen?
Iedereen die behoefte heeft aan een positieve verandering, loslaten van stress, trauma en ongewenste gewoontes en ongewenste onbewuste reacties op mensen en situaties. We realiseren ons dikwijls dat wat we doen pijn veroorzaakt (zowel in onszelf als bij anderen) maar na dat inzicht is de onbewuste reactie nog niet verdwenen en herbeginnen we weer.
Voor een volledige transformatie hebben we de energie van de 7de chakra nodig; deze tranformatie energie vinden we in meditatie of door middel van energetische behandelingen zoals Reiki, LaHoChi of een Zuivering van de Subtiele Lichamen.
Een reading kan je in contact brengen met je eigen innerlijke Gids om vragen te beantwoorden zoals : waarheen nu? welke stap nu te nemen op mijn pad naar zelfheling? welke gedachten en patronen kan ik nu gewoon loslaten om me beter te voelen in mijn vel en mijn leven?

Wat is een healing?
Healing focust op het energieveld en de energiecentra van de persoon en heelt oude wonden en doorbreekt patronen om zo ruimte te maken voor het nieuwe. Healing is het herstellen van de balans in het energieveld, de energiecentra en lichtlichamen (ziel) van een persoon.


Ik ben jong, waarom zou ik een sessie nodig hebben?
Vanaf onze jongste ervaringen kunnen we trauma’s inslikken en daarna onbewust onderdrukken. Bijvoorbeeld: wanneer in de omgeving van een baby of peuter (dat gaat tot de pubertijd) luid geruzied wordt, dan veroorzaakt dat een ‘shock’ in zijn energetisch systeem, dat veel minder energie kan vasthouden dan dat van een volwassene, er kan zelfs een kortsluiting optreden, die onmiddellijk vastgezet wordt in het onbewuste door lekken in het aura te veroorzaken en bij het kind een effect van constant onbewuste stress meebrengt, een gevoel van zich nooit te kunnen ontspannen. Een sessie kan helpen om die onbewuste gevoelens gewoon los te laten en de lekken te dichten (hier helpt vooral LaHoChi bij).
We komen trouwens op deze aardbol met alle trauma’s van vorige levens, die vastzitten in ons etherisch lichaam en die in ons leven situaties en mensen aantrekken om deze trauma’s te genezen.


Hoe kan ik weten dat ik een probleem losgelaten heb?
Wanneer vastgezette stress of onaangename herinneringen losgelaten worden, voelt het lichaam licht en tintelend aan, j energieniveau stijgt en je voelt je zelfzekerder en beter in je lijf. Dit kan een paar sessies nemen afhankelijk van de omvang van het trauma en hoe lang of hoeveel levens  je er al mee rondloopt. Deze reactie blijft tot we weer klaar zijn om een nieuwe laag onverwerkte zaken aan te pakken, op het ritme van onze ziel.


Zal ik beginnen wenen of roepen of emotionele reacties vertonen?
Dikwijls verloopt het loslaten zonder het herbeleven van het originele trauma. Dat is trouwens niet nodig. Bij sommige mensen kan evenwel lang onderdrukt gevoel naar boven komen. En dat is dan ook OK.


Kan het zijn dat we ons systeem overladen?
Nee, we hebben allemaal uitstekende overlevingsmechanismen, die ons beschermen. Onze geest zal ons enkel toelaten zaken los te laten die we kunnen verwerken. De meeste mensen laten zware problemen los in lagen. Een nieuw facet van het trauma zal pas naar boven komen wanneer we klaar zijn om het in de ogen te zien.

Kan een healing effect hebben op kinderen?
Ja, bij hen loopt het proces meestal vlotter dan bij volwassenen zelfs. Ooit heb ik een Reiki sessie gegeven aan een negenjarige die tijdens de eerste sessie totaal niet reageerde. Tijdens de tweede sessie, een week later, begon hij reeds rond te draaien na een paar minuten.


Hoe lang duurt een typische sessie?
De intake sessie duurt meestal minstens 2 uur. De daaropvolgende sessies rond 1 uur.


Hoe werken afstandssessies?
 
De therapeut zal zich in meditatieve staat concentreren op de ontvanger en verzendt energie op afstand, deze notie is ontstaan bij Reiki en wordt door andere modaliteiten overgenomen.


Afwikkeling bij een afstandshealing
Tijdens de laatste 10 minuten word je door de healer gebeld. Dit om in het kort de healing te bespreken, wat er naar boven gekomen is, hoe je je gevoeld hebt, wat de healer genoteerd heeft. Dit tijdstip is van tevoren afgesproken en kan via telefoon of Skype gebeuren.


Hoe kan ik me voorbereiden op een sessie? 

Je hoeft niks te doen, een ontspannen houding, op bed, is wel aangeraden omdat het moeilijk zal zijn je te concentreren en te werken bijvoorbeeld. In deze ontspannen staat, vraag je om de energie die door mij gezonden wordt, gemakkelijk en direct te ontvangen.  


Wat zal ik voelen tijdens de sessie?  
Dat verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen zijn zeer sensitief en zullen dingen voelen of zien. De meeste mensen realiseren zich na een week of 2 dat hun leven in een bepaald opzicht verbeterd is, dat er iets losgelaten is (afhankelijk van de sessie) of dat ze zich vrolijker, vrijer of gewoon veranderd voelen. Ieder ervaart de sessies op zijn eigen individuele wijze.


Wat kan ik doen om goed te integreren?

Het beste is om onmiddellijk te gaan slapen of uit te rusten, rust helpt bij het ‘verteren’ en loslaten van wat toxisch is in je leven. Het is zeer belangrijk om veel water te drinken gedurende de volgende dagen, je kan een bad of een voetbad nemen met zeezout of Epsom zout om de toxines weg te spoelen, je kan detoxifiërende patches gebruiken. Meditatie is ook een zeer belangrijk hulpmiddel.


Wanneer betaal ik? 
Voor sessies op afstand vraag ik betaling vooraf. Er zal PayPal geïnstalleerd worden voor dat doel.


Goed voorbereid op de eerste sessie
Goed voorbereid komen op je eerste sessie is leuk voor mij en voor jou. Best hiervoor rustig de tijd te nemen en de vragen na te gaan.

  1. Om welke reden wil je een sessie? Beschrijf hoe dit probleem je leven beïnvloedt.
  2. Welk doel wil je bereiken?
  3. Wat verdraag je absoluut niet in een therapeut? Is er iets dat in de weg zou staan van een constructieve relatie met een therapeut?
  4. Welke kwaliteiten apprecieer je bij een therapeut?
  5. Zijn er behandelingen waarin je sterk gelooft? Heb je al ooit Reiki of andere sessies gehad? Welke waren je ervaringen?
  6. Wat spreek je aan in mijn site in de eerste plaats?
  7. Noteer je specifieke vragen vooraleer naar de sessie te komen.

Algemene voorwaarden en Disclaimer

1. Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Consulten kunnen een belangrijke aanvulling zijn op weg naar genezing. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.
2. Er worden geen toekomst voorspellingen gedaan. Soms komt er in een sessie informatie door die van een Gids komt, dat gebeurt niet systematisch.
3. Informatie vanuit de ziel heeft tijd nodig om te integreren Net als alles in het leven ben je na een sessie niet direct klaar. Een healing heeft zijn tijd nodig om een plekje te vinden in het persoonlijk zelf in het dagelijkse leven. Voelt u zich altijd vrij om de informatie op uw eigen manier nog te checken en te integreren! Neem bij twijfel gerust contact op.
4. Hou rekening met mogelijke uitwerkingen in je lichaam of in je gevoel. Veranderingen geestelijk of lichamelijk kunnen, in het begin, (net zoals bijvoorbeeld bij het stoppen met roken of drinken) ontwenningsverschijnselen met zich meebrengen. Tijdens het consult zal je daar ook informatie en tips over ontvangen. Vooral na een Reiki healing kunnen er ontwenningsverschijnselen optreden (b.v. moeheid, koud, emotioneel/verwerkingsproces). Dit geldt niet voor iedereen en gebeurt niet altijd.

Annuleringsvoorwaarden

1. Bij annulering binnen 48 uur voor de sessie wordt 10 euro annuleringskosten in rekening gebracht.
2. Bij verplaatsen binnen 24 uur voor de sessie wordt 15 euro annuleringskosten in rekening gebracht.
3. Indien er sprake is van annulering of verplaatsen vanwege noodgeval of zeer dringende reden, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.

 

ACCUEIL