"TRANSMUTATIE" Formule

om Pijn & Lijden te Transmuteren naar Extase
P'Taah is een zeer geëvolueerd en liefhebbend Pleïadisch meester.

De pijn is weerstand tegen een gevoel, en gevolg van een veroordeling.
Oordelen is de enige oorzaak van pijn.
Om pijn los te laten, moet je het oordeel loslaten
(een oordeel scheidt je af van wie je werkelijk bent)
.
Om te beginnen, een tip:
Wanneer je je slecht voelt over wat dan ook, vraag jezelf dan:
„Wat geloof ik over deze situatie?“.
Je geloof is de basis van je waargenomen werkelijkheid.
Maak contact met de overtuigingen die aan de grondslag liggen van je herhaalde onplezierige ervaringen.

Transmutatie Formule in 4 stappen:
1. NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID
Neem je verantwoordelijkheid : dat wat je ervaart/waarneemt is je eigen creatie. „Ik heb het gecreëerd“. Jij bent de oorzaak - niemand  heeft het je „aangedaan“. Je bent geen slachtoffer. Je Zelf heeft deze situatie gecreëerd, zodat je de parel van Wijsheid binnen deze ervaring kan vinden. Om deze wijsheid te vinden, zoek je naar het gevoel dat de situatie bij je oproept. (Je kan het met anderen eigenlijk samen gemaakt hebben - elk om eigen redenen.). Je moet je eigen angst onder ogen zien, je angst ‘toe-eigenen’; want je bent niet in staat te veranderen wat je niet „van jou“ is.
2. ONTDEK HET OORDEEL  
Breng het oordeel  over jezelf, over de situatie, en over de betrokkenen op één lijn met je ervaring.  Wanneer je beschuldigt en veroordeelt, neemt je de geen verantwoordelijkheid voor wat je ervaart. Realiseer, erken, en „neem bezit“ van het feit dat je een oordeel over deze ervaring hebt. Je mag zelfs een oordeel hebben over je oordeel. Al wat bestaat is een uitdrukking van Goddelijkheid - zelfs je oordeel. Je oordeel is dus geldig. Erken en zegen je oordeel en zegen de volledige situatie. Realiseer je dat transformatie enkel in het NU kan gebeuren. (door het NU te veranderen, verander je, ironisch genoeg,  ook je verleden en je toekomst.)
3.OMHELZING, TOELATING, AANVAARDING, OVERGAVE
Zolang je probeert om aan je angst te ontsnappen of die weg te duwen, zal je eenvoudig meer van dezelfde ervaringen ontmoeten. Je kan enkel omzetten wat je in het nu volledig omhelst.  Zolang je je angst beoordeelt of er geen rekening mee houdt, kan er niets gebeuren. Omhels je oordeel en je gevoelens, laat ze toe, aanvaard ze en geef je eraan over.
Omhels de volledige ervaring zoals je een schreiend gekwetst kind zou omhelzen, en trek ze naar je toe in de plaats van ze weg te duwen. Omhels je ervaring in het goddelijke Licht dat je bent. Wanneer je ze in dat Licht brengt, lost de pijn op. Zegen de mensen die betrokken zijn bij je drama. Bedank de ervaring voor haar potentieel aan wijsheid voor jou.
4. VOEL WAT ER TE VOELEN VALT.
Zet je denken en je intellect opzij, en VOEL totaal, in de plaats van weg te lopen van het gevoel en de pijn (anders is werkelijke transmutatie niet mogelijk). Intellect is nuttig, maar is bedoeld om dienaar te zijn van het hart en niet omgekeerd. De emotie is je krachtpunt, je transformatie kracht.
(==> betekent "heeft als gevolg", "veroorzaakt".)
Oordeel  ==> Behoefte om het gevoel te vermijden ==> Weerstand tegen het gevoel (als"klauwen" in de zonnevlecht" die de energie vasthoudt) ==> Gevoel dat vastgezet wordt  in de zonnevlecht ==> Pijn + scheiding ( pijn is de weerstand tegen het voelen.)
Toelaten + Aanvaarding + Overgave  ==> Gevoelens die vloeien van de Zonnevlecht naar het Hart naar de Kroonchakra ==> Eenheid + niet-afscheiding ==> Extase.
Overgave = je krachten bundelen zodat eenheid en niet-afscheiding het gevolg zijn.
Overgave = erkenning en aanvaarding van wie je werkelijk bent. Uit deze overgave vloeit eenwording en evenwicht. "Overgave" betekent niet een overgave aan anderen maar aan je werkelijke Zelf.
Kwetsbaarheid= niet-afscheiding.
Oordeel is de enige oorzaak van pijn. Om de pijn los te kunnen laten, moet je het oordeel laten vallen, er met liefde naar kijken. Wanneer het oordeel toegelaten wordt, worden de klauwen van weerstand (weerstand tegen het voelen), die je als pijn ervaart, opgelost in je eigen Licht. Dit neutraliseert de energie in je zonnevlecht, die nu vrij is om naar het Hart, en daarna naar de Kroon chakra te vloeien. Waarna eenheid en niet-afscheiding (pijn veroorzaakt afscheiding) en extase mogelijk worden…
Toelaten is niet doen, maar niet-doen (overgave). Wat er ook naar boven komt van gevoel, als het bestaat, is het een uitdrukking van Goddelijkheid… sta het dus toe! Omhels het in je eigen goddelijke Licht!

Hoe ANGST je kan helpen
Angst betekent dat een scenario dat je absoluut niet wil zien gebeuren, zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden!
Zo laat angst je weten dat je in een werkelijkheid gelooft die je niet verkiest. Zo, kan angst je van dienst zijn, door als „indicator“, of „alarm“ te dienen, dat je laat weten: „He, hier geloof ik in een realiteit die niet in één lijn staat met mijn Wezen!“
Zodra je je hiervan  bewust wordt, kan je verkiezen om je overtuiging te veranderen,
zodat dergelijke angstaanjagende scenario's niet meer in je werkelijkheid zullen opduiken.
#1. Ontdek de overtuiging die deze angst oproept. 
Vraag jezelf: „Welke is de overtuiging die me hier zo’n angst bezorgt?“
#2. Eens je die overtuiging ontdekt hebt, bevestig dat dit je huidige overtuiging IS.
Neem er bezit van. (je kan niet veranderen wat je niet bezit).
#3. Vraag jezelf: „Welke nieuwe overtuiging zou ik LIEVER hebben?“
#4. Zodra je beslist wat je nieuwe overtuiging is, aanvaard ze, pas ze toe, adem ze in.
VERTROUW nu dat deze nieuwe overtuiging nu actief is en werkt binnen je Wezen.
Je hoeft de oude overtuiging niet te ‘elimineren’, je moet ze enkel vervangen door een overtuiging die je beter dient.
            Breng de nieuwe overtuiging in je Denken, je mentale wereld.
            Breng de nieuwe overtuiging in je emotionele gevoelswereld.
            Breng de nieuwe overtuiging in je lichaamstaal en acties.

Overvloed is het vermogen om te doen wat je wilt doen, wanneer je het wilt doen. Geld is slechts één van vele nuttige hulpmiddelen om deze overvloed te bereiken. En het is niet altijd het meest directe hulpmiddel – om te doen van wat je wilt doen wanneer je het wilt doen.

"Ontvang" de werkelijkheid die je wenst
Een radio moet niet het programma maken dat hij wenst te horen, hij ontvangt enkel een bestaand programma. En hij maakt zich tot een efficiënte ontvanger door zich af te stemmen op de gewenste frequenties van het programma, die frequenties te synchroniseren en zichzelf op gelijkgestemde frequenties te brengen. Op dezelfde manier moet je de werkelijkheid die je wenst niet zelf tot stand brengen, omdat die al bestaat ergens tussen alle mogelijke werkelijkheden die tegelijk bestaan. Het enige dat je moet doen is je ‘afstemmen’ door je vibraties te veranderen zodat je die werkelijkheid kan ‘ontvangen’. En dit maakt het fysiologisch ‘echt’ voor jou.
Eerst moet je die vibratie zijn. Daarna ontvang je automatisch die werkelijkheid.
Je moet die werkelijkheid „zien“ alsof ze al in je leven bestaat NU. Daarna wordt ze werkelijkheid in je buitenwereld.
Een radio gebruikt een kanaaltuner om eender welke post te selecteren te ontvangen - uit alle programma's die gelijktijdig ‘in de lucht hangen’. Op dezelfde manier bestaan er oneindig veel waarschijnlijke werkelijkheden rondom ons die we zouden kunnen den rondom ons die we zouden kunnen ‘ontvangen’ en ervaren op ieder ogenblik.

Hoe selecteren wij welke werkelijkheid we willen ervaren?
Wij selecteren en ontvangen specifieke „versies“ van de werkelijkheid door onze overtuigingen.
Wij selecteren en ontvangen door 100% te vertrouwen in wat wij ‘weten’.