TOOLS: LICHT INSTRUMENTEN OP JE PAD

Hier volgen een paar instrumenten om je bij te staan op je ascensiepad:

1.

2.

3.

 

Breken van eden en geloften

Eenheidsmeditatie volgens Tashira Tachi-ren

Transmutatie van voorbijgestreefde gevoelens en emoties: een eenvoudige formule. Zie hier.

1. BREKEN VAN GELOFTES EN EDEN:

Maak een ruimte klaar waar je je rustig en ontspannen voelt, brand een kaars, roep je geliefkoosde Engelen op om je te helpen, ook je Hogere Zelf of waar je ook vertrouwen in hebt en maak er een ritueeltje van waarbij je je goed voelt. En stop niet voordat je de last voelt weggaan!
Breken van geloftes en eden:
Ik zweer alle eden, geloften en contracten af, die ik ooit gedaan heb, die eender wie in dit lichaam gedaan heeft, die eender wie in mijn genetische lijn gedaan heeft, met betrekking tot:  zelf invullen (zie hieronder)
Ik verklaar deze eden, geloften & contracten van nul en van gener waarde in deze incarnatie en in al mijn andere incarnaties doorheen ruimte en tijd, in alle parallelle realiteiten, in alle parallelle universums, in alternatieve realiteiten, in alternatieve universums, in alle planetaire systemen, in alle Bron systemen, in alle dimensies en in het Niets.
Spirit (Hogere Zelf, Bron, God,Geest, vul zelf in), laat alle structuren, entiteiten, oriëntaties, middelen en effecten die samenhangen met deze eden nu oplossen en verdwijnen. Ik vraag de Engelen om deze last van mijn schouders weg te nemen en zend hen al mijn dank.

NU!

Mogelijke eden, geloften en contracten:

  *Onbewust worden en vergeten wie ik werkelijk ben,
*Mezelf limiteren,
*Limitatie echt maken,
*Mijn Hogere Zelf niet volgen  
*Mijn Hogere Zelf niet vertrouwen,
*Karmische monades niet herkennen (karmische monades zijn ‘spelletjes’ waarbij jij een polariteit kiest en iemand anders de tegengestelde polariteit (meester/slaaf; sadist/slachtoffer, redder/geredde, donker/licht),
*Polariteit opzoeken om tot eenheid te komen,
*Weerstand tegen Goddelijkheid, Meditatie, Extase
*Voortgaan met het spel van Overleving, voortplanting, territorialiteit, vechten tegen een vijand
*Patronen van de kindertijd herhalen en in plaats houden
*Woede, Boosheid, Martelaarschap, Manipulatie, Voorwaardelijke liefde
*Zelfbeschikking en Meesterschap van iedereen ontkennen
*Chakra’s apart houden (in tegenstelling tot de ééngemaakte chakra) *Geloftes om een bepaalde chakra te ontkennen (meestal de lagere chakra’s),
*Weerstand tegen de volle belichaming van Spirit
*Eed van zuiverheid (celibaat!)
*Eed van voor anderen zorgen
*Eed van niets te maken willen hebben met helderzien, helderhoren, heldervoelen
*Eed van Armoede
*Eed van Zelfopoffering,
*Eed van Onopvallendheid
* Eed van Niets Waard Zijn
* Eed van Stilte
* Eed van Nooit Goed Genoeg te Zijn
* Eed om een geheim te bewaren
* Eed van hopeloosheid
* Eed van Inspanning en worstelen (het leven is een strijd! Als je dat genoeg gezegd hebt, is het een mantra geworden in je energieveld)
* Eed van Eerlijkheid (altijd eerlijk moeten zijn is ook niet gezond)
* Eed van Niemand lastig vallen
* Eed van Alles Zelf doen
* Eed van Ernst (het is allemaal erg serieus, we zitten hier niet om te lachen)
* Eed van Afgescheidenheid
* Eed van Schaamte (Eva heeft gebeten in de appel!)
* Enzovoort: alles waar we ooit ‘voor altijd’ bij gezegd hebben of waarvan we overtuigd waren dat het altijd zo zou zijn, vormt een contract dat in je aura blijft zitten. Een eed is een statement dat we maken met grote emotionele lading en bevat woorden zoals ‘Ik zal altijd, ik zal nooit, voor altijd en altijd, enz..’. Deze krachtige verklaringen bevriezen geloofspatronen en programmeringen in ons onbewuste die zich uiten in herhalende patronen die ons verplichten verdriet, strijd en ongeluk te ervaren op tig verschillende manieren. Het is mogelijk om deze achterhaalde eden los te laten en ze aan de Engelen te geven (die weten wat ermee te doen) om ze te vervangen door plezier, genieten en groei.

2. Eenheidsmeditatie volgens Tashira Tachi-ren:

EENMAKINGS MEDITATIE 

Ik adem Licht in
Door het centrum van mijn Hart,
Ik open mijn Hart
Tot een mooie Ballon van Licht,
Ik sta mezelf toe uit te breiden.

Ik adem Licht in
Door het centrum van mijn Hart,
Ik sta het Licht toe zich uit te breiden,
Daarbij ook mijn Keel  Chakra te omvatten
En mijn Zonnevlecht Chakra
In één Verenigd Veld van Licht
Binnenin, Doorheen en Rondom mijn Lichaam.

Ik adem Licht in
Door het centrum van mijn Hart,
Ik sta het Licht toe zich uit te breiden,
Daarbij ook mijn Derde Oog te omvatten
En mijn Navel Chakra
In één Verenigd Veld van Licht
Binnenin, Doorheen en Rondom mijn Lichaam.

Ik adem Licht in
Door het centrum van mijn Hart,
Ik sta het Licht toe zich uit te breiden,
Daarbij ook mijn Kroon Chakra te omvatten
En mijn Basis Chakra
In één Verenigd Veld van Licht
Binnenin, Doorheen en Rondom mijn Lichaam.

Ik adem Licht in
Door het centrum van mijn Hart,
Ik sta het Licht toe zich uit te breiden,
Daarbij ook mijn Alfa Chakra te omvatten
(20 cm boven mijn hoofd)
En mijn Omega Chakra
(20 cm onder mijn staartbeen)
In één Verenigd Veld van Licht
Binnenin, Doorheen en Rondom mijn Lichaam.
Ik sta de Golf van Metatron toe
Om te bewegen tussen deze punten
Ik ben een eenheid van Licht.

Ik adem Licht in
Door het centrum van mijn Hart,
Ik sta het Licht toe zich uit te breiden,
Daarbij ook mijn Achtste chakra te omvatten
(boven mijn hoofd)
En mijn Bovendijen
In één Verenigd Veld van Licht
Binnenin, Doorheen en Rondom mijn Lichaam.
Ik sta mijn Emotionele Lichaam toe één te worden
Met mijn fysieke lichaam
Ik ben een eenheid van Licht.

Ik adem Licht in
Door het centrum van mijn Hart,
Ik sta het Licht toe zich uit te breiden,
Daarbij ook mijn Negende chakra te omvatten
(boven mijn hoofd)
En mijn Onderdijen
In één Verenigd Veld van Licht
Binnenin, Doorheen en Rondom mijn Lichaam.
Ik sta mijn Mentale Lichaam toe één te worden
Met mijn fysieke lichaam
Ik ben een eenheid van Licht.

Ik adem Licht in
Door het centrum van mijn Hart,
Ik sta het Licht toe zich uit te breiden,
Daarbij ook mijn Tiende chakra te omvatten
(boven mijn hoofd)
En mijn Knieën
In één Verenigd Veld van Licht
Binnenin, Doorheen en Rondom mijn Lichaam.
Ik sta mijn Spirituele Lichaam toe één te worden
Met mijn fysieke lichaam
Het Eengemaakte Veld creërend
Ik ben een eenheid van Licht.

Ik adem Licht in
Door het centrum van mijn Hart,
Ik sta het Licht toe zich uit te breiden,
Daarbij ook mijn Elfde chakra te omvatten
(boven mijn hoofd)
En mijn Bovenbenen
In één Verenigd Veld van Licht
Binnenin, Doorheen en Rondom mijn Lichaam.
Ik sta mijn Hogere Zelf toe één te worden
Met het Eengemaakte Veld
Ik ben een eenheid van Licht.

Ik adem Licht in
Door het centrum van mijn Hart,
Ik sta het Licht toe zich uit te breiden,
Daarbij ook mijn Twaalfde chakra te omvatten
(boven mijn hoofd)
En mijn Onderbenen
In één Verenigd Veld van Licht
Binnenin, Doorheen en Rondom mijn Lichaam.
Ik sta mijn Christus Hogere Zelf toe één te worden
Met het Eengemaakte Veld
Ik ben een eenheid van Licht.

Ik adem Licht in
Door het centrum van mijn Hart,
Ik sta het Licht toe zich uit te breiden,
Daarbij ook mijn Dertiende chakra te omvatten
(boven mijn hoofd)
En mijn Voeten
In één Verenigd Veld van Licht
Binnenin, Doorheen en Rondom mijn Lichaam.
Ik sta mijn IK BEN Hogere Zelf toe één te worden
Met het Eengemaakte Veld
Ik ben een eenheid van Licht.

Ik adem Licht in
Door het centrum van mijn Hart,
Ik sta het Licht toe zich uit te breiden,
Daarbij ook mijn Veertiende chakra te omvatten
(boven mijn hoofd)
En onder mijn voeten
In één Verenigd Veld van Licht
Binnenin, Doorheen en Rondom mijn Lichaam.
Ik sta de Bron toe binnen te komen
in het Eengemaakte Veld
Ik ben een eenheid van Licht.

Ik adem Licht in
Door het centrum van mijn Hart,
Ik vraag dat het hoogste niveau van mijn Spirit (Geest)
Uitschijnt vanuit het centrum van mijn Hart,
en dit Eengemaakt Veld te vullen
Ik straal dit veld uit gedurende deze dag
Ik ben een eenheid van Spirit (Geest)
Ik ben een eenheid van Licht.


 

 

TerugTerug naar HOME

 

PEGASUS LIGHT FUN