PEGASUS ♥ ANTIVIRUS ZUIVERINGS SESSIES:
Intense Reinigings sessies om de nieuwe 5D energie te integreren


Pegasus Antivirus Zuiverings Sessies:
Om ons energetische systeem volledig te reinigen van parasitaire energieën en te upgraden

Deze sessies zijn een sterkere versie van de Pegasus Reinigings- en Integratie sessies.
Voor het ogenblik is er een energetische storing die de planeet omcirkelt. Die storing creëert dualiteit en weerstand tegen de volgende fase van onze collectieve bewustzijnsevolutie.
Een nieuw niveau van kleverige energie van zeer lage trilling is momenteel aanwezig op Aarde die innerlijke verwarring en chaos uitlokt.
Deze sessies werken als een energetisch en holografisch antivirus, en versterken onze immuniteit tegen deze interferenties zodat we ons gemakkelijker kunnen op één lijn stellen met de Visie van onze Ziel.

TEKENS VAN HET BEWUSTZIJNS VIRUS:

Deze onderhuidse energetische  storing die zich verbreidt als een virus brengt manipulatie teweeg die zich verbreidt over de ganse planeet,  in mensen, bedrijven, organisaties en overheden - overal. Zelf heb ik het er gedurende maanden, zelfs meer dan een jaar, lastig mee gehad, uiteindelijk hebben deze sessies me geholpen. Dit virus valt liefst mensen aan met hoge vibratie om ervoor te zorgen dat de 3D energie voort kan blijven bestaan. Zo heb ik ook van meer dan één Lichtwerker gehoord dat die ermee wou stoppen en iets compleet anders wou beginnen, onder andere Lee Harris, een channeler die ik al een tiental jaren volg, zelfs Celia Fenn heb ik hierover bezig gehoord.
Het is een „rokerige/kleverige“ energie die de ervaring vergroot van:

- De illusie van scheiding – eenzaamheid, niemand schijnt om ons te geven.
- Hopeloosheid – niet weten wat te doen en of wat we doen wel zin heeft
- Willen opgeven – om eraan te ontsnappen
- Teruggaan naar onze oude wereld –ons bewustzijn zo weinig mogelijk uitbreiden
- Onze kracht weggeven aan anderen
- Angst voor verandering– zodat we ons niet concentreren op creativiteit en mogelijkheden
- Niet meer vooruit willen gaan – zodat we verward zijn en twijfelen aan onszelf.

EFFECT VAN DEZE SESSIES :


We werken hier met energetische sjablonen die eenzelfde effect beogen maar zo verschillend zijn als yin en yang, de energie van Himalaya zout heeft een mannelijker effect, de energie van het Dode Zee zout werkt op een vrouwelijker manier.
Om het proces te voltooien om de energie „van het bewustzijnsvirus“ uit ons leven en de planeet te verdrijven en te ontmantelen, hebben wij beide types van energie nodig.
Na een sessie is het mogelijk deel te nemen aan een groepsproces waarin gedurende een half uur reinigingsenergie gestuurd wordt op de plekken die het nodig hebben.

Een gevoel van veiligheid: het Universum zal ons steunen en kosmisch bewustzijn helpt ons. vertrouwen in de kracht van onze spirituele leiding.
Geen probleem om boven gevoelens van twijfel en verwarring te stijgen
Terug op één lijn staan met onze Hogere Visie een hogere stroom van kosmische leiding zodat we alle patronen van zelftwijfel en zelfsabotage kunnen loslaten.
Onze Hogere Chakra’s en energie centra wakker maken
Een verbinding met het Kristallijnen Net van de Aarde. Door onszelf te helen, helen we de Aarde.
De energie van haat op de aarde helen om meer harmonie te krijgen.
Waarlijk onszelf kunnen zijn, op één lijn met ons Ware Hart
Deze sessies helpen ons van Illusie naar Eigen Kracht.

Wanneer nodig worden ook andere energieën bijgevoegd, op aanwijzing van uw en mijn Gidsen en Hogere Leiding.

 

Pegasus ♥ Antivirus Zuiverings Sessies duren 1 uur en worden altijd op afstand gegeven, nadien wordt een kort overzicht van de sessie doorgestuurd, vooral met tips en berichten van je eigen Hogere Zelf.
Prijs is 111 € per sessie.