PRAKTISCH MEESTERSCHAP
SPIRITUELE HELING EN VERLICHTING
LICHTINFUSIES

 

Vanaf 2005 volgde ik sessies bij Bill Austin en sinds mijn opleiding ben ik in staat geweest een heleboel beperkende ideeën, emoties, gedragingen en onbewuste uitstraling los te laten (al waar we van overtuigd zijn in ons onbewuste, stralen we uit naar de buitenwereld en dat trekken we aan). Met al die verschillende overtuigingen had ik al gewerkt via verschillende andere methodes maar dat duurde allemaal veel langer, gaf zware heling crises, en altijd bleef er wel iets over.
Sinds een paar jaren heeft de energie van de sessies een serieuze 'upgrade' gekregen omdat ik bijkomende 'nieuwe' energieën gebruik: het Universele Zuiverende Profiel en Het Creator Hart Het is zeer belangrijk je tijdens de sessie te concentreren op de gewenste positieve eigenschap!!

PRACTICAL MASTERY™ bestaat uit een serie frequenties en sessies waarbij negatieve energie patronen en disfunctionele overtuigingen losgelaten worden en vervangen door positieve emoties om vredig en sterk door het leven te gaan. PM™ zet je op je weg naar verlichting, door het Goddelijke binnenin jezelf aan te boren en te stimuleren. We hebben allemaal onze hoogst persoonlijke reactie op deze niet gepolariseerde energieën..  
Het grootste voordeel van deze sessies is de vrijheid die je ervaart wanneer duizenden blokkeringen, barrières en lagen van zelfsabotage waar je zelfs geen weet van had, je aura verlaten. Bill Austin, de grondlegger van deze nieuwe vorm van bewustzijnsgroei zegt dat PM™ ontworpen is om je toe te laten heling te ervaren die 100% op één lijn is met de Bron (God, Creator, zelf in te vullen, voor het gemak gebruik ik het woord Bron).
De PM™ sessies werden ontwikkeld om de profielen van Meesterschap te ontsteken in elk van ons om te doen wat je hier kwam doen, in dienst van de Bron en het Plan. PM™ maakt je ‘wakker’ en zet je op je ware pad van dienstbaarheid. Tijdens alle sessies wordt een bijkomende initiatie gegeven om de integratie gemakkelijk te laten verlopen. Sommigen voelen de initiaties sterk aan, anderen voelen niet veel tijdens de transmissies zelf, het is echter een feit dat je na een paar weken of maanden plots zal voelen dat de zaken waarvoor je een initiatie genomen hebt gemakkelijker verlopen, dat er geen negative energie meer hangt rond dat onderwerp en dat je meer vanuit je eigen zelf reageert dan vanuit je vroegere conditioneringen en limitaties.
De sessies worden vanop afstand gegeven, 's avonds om een goede integratie mogelijk te maken, maar gedurende de dag is dit ook mogelijk. Andere sessies worden geïntegreerd in een Pegasus Light Force sessie, waar dan gewerkt wordt op wat naar boven komt.
Iedere persoon zal de sessies zijn eigen specifieke manier ervaren, al naargelang wat hij/zij nodig heeft om zijn/haar Meesterschap te vergroten.

De PM™ bestaat uit 6 verschillende soorten sessies:

 
1.
Bescherming & Reiniging
 
2.
Profiel Zuivering
 
3.
Genezende Profielen
 
4.
Emotioneel Meesterschap
 
5.
Overvloed
 
6.
Verlichtings sessies
 
7.
Defragmentatie en Recalibratie sessies

De energie wordt opgebouwd van 1 naar 7, het zal dus moeilijk zijn het volledige voordeel te halen uit de Verlichtingssessies wanneer er geen serieuze reiniging gebeurd is vooraf.

1. Praktisch  Meesterschap™ Spirituele Heling & Verlichting: 
Reinigings- en Beschermingssessies
en Aura Programma

Deze groep van transmissies omvat intens zuiverende processen naast activaties om te leven als een meester in de 3de en 4de dimensies hier op Aarde, afgestemd op 5D en hoger. Ieder van deze sessies gaat terug naar je geboorte en bevrijdt je van alle meningen, ideeën, blauwdrukken die ons vasthouden in het massa- en dualiteitsbewustzijn, en herschrijft ze om ze naar het Goddelijke ideale niveau van 5de en hogere dimensies te tillen
Voor de verschillende sessies zie hier.

2. Praktisch  Meesterschap™ Spirituele Heling & Verlichting:
Profiel Zuiveringen

Deze krachtige PM™ sessies hebben als doel oude profielen en programmeringen uit te zuiveren en te vervangen door nieuwe, meer aangepaste profielen die op één lijn staan met het Goddelijke ideaal. Vele van deze sessies bevatten tevens heling profielen die vooral een impact hebben op de 4 lagere lichamen (fysiek, etherisch, emotioneel en mentaal). De meeste van deze sessies gaan terug door alle vorige levens tot aan je eerste incarnatie op Aarde zodat alle energie rond dat bepaalde profiel volledig gezuiverd wordt, dan pas is emotioneel meesterschap mogelijk.  Dus de oude systemen worden verwijderd uit je archieven en in de sessies voor emotioneel meesterschap worden ze vervangen door positieve, liefdevolle emotionele attitudes.  
Om een voorbeeld te geven, zal de sessie rond het profiel van Verslavend en Obsessief Gedrag teruggaan naar je geboorte om alle mentale, emotionele en biochemische ankers voor verslaving te verwijderen. De sessie voor Verdriet en Bezorgdheid zal alle patronen, genetische predisposities, diepgevoeld verdriet en bezorgdheid verwijderen uit je leven (samen met de frequenties voor een gebroken hart).
Voor de verschillende sessies zie hier.

3. Praktisch  Meesterschap™ Spirituele Heling & Verlichting:
Helende Profielen

Practical Mastery™ Helende Profielenzijn energie profielen die de fysieke, etherische, emotionele en mentale lichamen upgraden om  heling en welzijn op alle niveaus te bekomen. Ook de genetische aanleg voor ziekte worden aangepakt. Deze krachtige sessies houden elk een zuivering in van de onderliggende programma’s die te maken hebben met het onderwerp zodat de 4 lagere lichamen gemakkelijker kunnen genezen. Elk van deze sessies gaat terug naar de geboorte en filtert alles uit dat niet vibreert op 5de of hogere dimensies en herschrijft je ervaringen tot het Goddelijke Ideaal.
Noteer dat deze helende profielen je bijstaan op je pad naar heelwording en evenwicht van je fysieke lichaam, je cellen, organen. Ze vervangen evenwel geen medische of psychiatrische behandeling!
Voor de verschillende sessies zie hier.

4. Praktisch  Meesterschap™ Spirituele Heling & Verlichting:
Overvloed

Zoals de titel al zegt, is deze reeks sessies opgemaakt om bij te staan bij het manifesteren en co-creëren met Bron van Overvloed op alle niveaus.
Voor de verschillende sessies zie hier.

5. Praktisch  Meesterschap™ Spirituele Heling & Verlichting:
Emotioneel Meesterschap

Wat is Emotioneel .Meesterschap?
"De Emotionele Meester Profielen staan ons bij in de transformatie van laag vibrerende emoties naar hun verlichte vorm, door bijvoeging van liefde, vermits er maar 2 emoties bestaan: liefde en angst. We veranderen dus de energie van angst naar liefde.

Daarom zijn de Profiel Zuiveringen zo belangrijk: ze zorgen voor het zuiveren door terug te gaan naar het prille ontstaan van de ziel. Ze veranderen de blauwdrukken waarna emotioneel meesterschap de positieve liefdevolle energieën kan aanbrengen om je nieuwe leven op te bouwen. Het is best het zuiveringswerk van de reinigende profielen van stappen 1, 2 & 3 te doen vooraleer met deze sessies te starten. Dit is natuurlijk enkel een richtlijn, het beste is je eigen leiding te volgen. Voor de verschillende sessies zie hier.

6. Praktisch  Meesterschap™ Spirituele Heling & Verlichting:
Verlichting

In deze sessies krijg je zowel een intense zuivering als activaties om je bij te staan om te leven als een Meester. De sessies gaan terug tot de geboorte en zuiveren je leven van het dualiteitsbewustzijn, de ideeën, blauwdrukken en alle emoties, overtuigingen, meningen, enz die met het onderwerp te maken hebben om ze aan te passen aan het Goddelijke Ideaal.
Voor de verschillende sessies zie hier.

7. Praktisch  Meesterschap™ Spirituele Heling & Verlichting:
Defragmentatie en Recalibratie

Deze sessies zijn nodig bij gevorderde Licht Dragers omdat hun aura zich meer en meer uitbreidt en ze meer en meer beïnvloed kunnen worden vanuit hun omgeving en vanuit steeds hogere Energiebronnen, hoe meer je één wordt met 'Alles', hoe meer je ook gevoelig wordt aan invloeden uit de omgeving en hoe meer bepaalde programmeringen uit de jeugd of uit vroegere levens naar boven komen om gereinigd te worden.

Praktisch:
Na betaling wordt je verwittigd wanneer de sessies doorgestuurd worden (meestal 's avonds zodat je daarna onmiddellijk kan gaan slapen). Dit zijn afstandsessies!! Er is altijd mogelijkheid om kennis te maken met de energie van deze sessies tijdens 1 gratis sessie op donderdagavond om 22 u.
Tijdens de sessie zelf: zorg voor een heilige ruimte, waar je een kaars kan branden of wierrook, verbindt je met Hemel en Aarde, zie hoe je je verbindt met je eigen Ster, hoe je de energie naar beneden brengt, doorheen al je chakra's en in de aarde en denk aan de verandering die je wil zien gebeuren. Best met de rug recht, in zit dus!
Op het ogenblik zelf voelen de meeste mensen niet veel, enkel de zeer sensitieve mensen voelen de overdracht van de energieën. Het is achteraf dat je plots zal merken, dat bepaalde zaken vlotter gaan, dat je je vrolijker en meer ontspannen voelt ofwel voel je duidelijker aan wanneer je geconfronteerd wordt met iets waar je meestal problemen mee hebt (bijvoorbeeld wanneer je anderen gemakkelijk over je limieten laat gaan, zal je plots een lampje zien branden boven je eigen hoofd (figuurlijk natuurlijk): hier wordt over mijn limieten gegaan! in de plaats van je dit achteraf te realiseren).
Begeleiding achteraf via email mogelijk. Je kan altijd eens komen voor een Reiki & LaHoChi sessie om te integreren.
Deze sessies zijn zeer gevorderd en bestemd voor LichtDragers die al serieus aan zichzelf gewerkt hebben. Om een helingscrisis te voorkomen: veel drinken, douchen of een bad nemen of je gebruikelijke middel om Hogere Energieën te 'verteren'.

TerugTerug naar AANBOD

PEGASUS LIGHT FUN HOME