INNERLIJKE KIND SESSIES

Innerlijke Kind

POLARITEIT AFHANKELIJK/ONAFHANKELIJK: CO-DEPENDENCY

MEDE/OVERAFHANKELIJKHEID
Co-dependency ofwel overafhankelijkheid is een aandoening die zich kenmerkt door een vorm van onvolwassenheid die veroorzaakt is door een jeugdtrauma.
Iemand met Co-dependency problemen herken je aan gedrag dat te veel en vaak zorg toont voor de problemen van anderen, niet noodzakelijk in de context van een verslaving. Zij hebben de neiging andermans behoeften te verkiezen boven die van hun zelf .
Een codependent persoon is geneigd zichzelf te willen veranderen of schaamte te voelen over de eigen gedachten of gevoelens wanneer die in conflict komen met de problemen van een ander. Tevens hebben zij moeite met het identificeren van de eigen gevoelens en deze te benoemen. Een persoon die co-dependentie problemen heeft kan soms uiterst onzeker en labiel overkomen maar ook zeer gecontroleerd en rigide. Het kan variëren van minderwaardigheidsgevoelens hebben en zich over afhankelijk maken van wat anderen willen en vinden, tot en met een grootheidswaan de wereld willen beheersen en niets en niemand zeggen nodig te hebben. Het huis van een codependent kan tot op de millimeter nauwkeurig schoon en opgeruimd zijn, met elk voorwerp op een precieze plaats of overduidelijk een chaotisch beeld  vertonen.

Patronen van ontkenning
  moeite met het herkennen van de eigen gevoelens.
  minimaliseren, veranderen of ontkennen van de gevoelens
  zichzelf zien als volstrekt onzelfzuchtig, toegewijd aan het welzijn van anderen, terwijl de anderen een manier zijn om zichzelf te ontvluchten.
Patronen van lage eigenwaarde
  moeite met het nemen van beslissingen.
  een hardvochtig oordeel over de eigen gedachten, woorden en acties; alsof die nooit goed genoeg zijn.
  schaamte om erkenning, complimenten of cadeaus te ontvangen.
  niet in staat anderen te vragen aan de behoeftes of wensen tegemoet te komen
  de goedkeuring van anderen over hun gedachten, gevoelens en gedrag bóven zelfwaardering stellen.
Patronen van onderdanigheid
  compromitteren van eigen waarden en rechten om afwijzing en boosheid van een ander te vermijden.
  overgevoeligheid voor de gevoelens van anderen.
  extreme loyaliteit, te lang in schadelijke situaties blijven.
  de meningen en gevoelens van anderen zijn belangrijker dan de eigen;  te bang om afwijkende standpunten en gevoelens uit te drukken.
  eigen interesses en hobby’s worden opzij gezet om te doen wat anderen willen.
  seks accepteren in plaats van liefde.
Patronen van overheersing
  geloven dat de meeste anderen niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.
  anderen ervan proberen te overtuigen wat zij zouden “moeten” denken en voelen.
  haatdragend worden als anderen hun aanbod van hulp weigeren.
  vrijelijk ongevraagd advies en begeleiding geven
  degenen waar ze om geven met cadeaus en gunsten overladen.
  seks gebruiken om goedkeuring en aanvaarding te krijgen.
  “nodig” moeten zijn om een verhouding met anderen te hebben

Tot zover de theorie.
De meesten onder ons herkennen wel een deel van zichzelf in dit gedrag en dat is ok zolang we ons bewust zijn van wat we zelf nodig hebben, soms hebben we inderdaad behoefte om ons afhankelijk of overheersend op te stellen. Het wordt enkel problematisch wanneer we ons niet bewust zijn van onze eigen behoeften en de anderen voorop stellen.

INNERLIJKE KIND SESSIES

Met de innerlijke kind sessies wordt aandacht besteed aan het deel van onszelf dat nog altijd vast zit in de trauma’s van de jeugd, het aangeleerde gedrag vanuit de jeugd. De aandacht alleen al zorgt voor een stuk genezing omdat deze gevoelens meestal enkel om erkenning vragen. Een verhoogd gevoel van zelfliefde en zelfvertrouwen zorgt ervoor dat we de kracht ontwikkelen om ons te verwijderen uit negatieve situaties en het leven aan te trekken dat we écht willen.

Mensen met hardnekkige problemen zoals verslaving, depressie, slechte relaties en chronische ontevredenheid kunnen tijdens de Innerlijke Kind sessies een nieuwe vreugde en energie in  hun leven vinden, door aandacht te besteden aan het beschadigde deel in henzelf. De bron van hun problemen kan liggen in gebeurtenissen in het verleden die geactiveerd  worden in het heden. Wij zijn samengesteld uit vele delen en binnenin zit nog een klein kind dat vraagt om aandacht. Dit kan ervoor zorgen dat wij overreageren in bepaalde situaties omdat we reageren vanuit de gevoelens van dit (gekwetste) Innerlijke Kind. Het is een geschenk van het Universum om ons te tonen waar de pijn van het verleden ons nog onbewust beïnvloedt.
Deze emotionele problemen uit het verleden worden ons duidelijk via co-dependent gedrag (Zie onder achtergron).

Het Innerlijke Kind  verwijst naar dat deel van ieder van ons dat het levendigste is, het meeste energie bevat, ons emotionele zelf. Het is waar onze gevoelens leven. Wanneer wij vreugde voelen, verdriet, woede, angst of genegenheid, dan toont ons Innerlijke Kind zich. Ons speelse deel, ons spontane, creatieve, intuïtieve en spirituele Zelf, onze werkelijk authentieke Zelf, diep in ons,ligt verborgen in ons Innerlijke Kind. Wij hebben allemaal een Innerlijk Kind en zijn wonden kunnen ons volwassen leven besmetten. Wanneer dit Kind geen aandacht krijgt, beginnen we ons te gedragen als co-dependent, we gaan leven als slacht offers.
Deze sessies brengen ons in de eerste plaats in contact met de diepere gevoelens en emoties om ons toe te laten in contact te komen met ons waar potentieel, onze kinderlijke gevoeligheid, onze kinderlijke openheid en gevoeligheid, onze HEELHEID. En dan zien we het Magische Kind verschijnen, of het Mystieke Kind, het Goddelijke Kind, het Speelse Kind, het Creatieve Kind, het Avontuurlijke Kind. Zoveel om nog te ontdekken!!!

Doel van de sessies :
  Meer van jezelf houden.
  Je grenzen duidelijk stellen .
  Bewust zijn van de eigen realiteit en de eigen emoties verhogen.
  Leven vanuit je echte passie .
  Waarachtig vervullende relaties aantrekken. .
  Pret, pret, pret!!!
  Een stevige basis vormen voor de ontwikkeling van het LichtLichaam.
  Ware spiritualiteit, vanuit je 'Ik Ben'.

Deze sessies worden gegeven in paren van 2: tijdens de eerste sessie, werken we met de identificering van de pijnen uit het verleden, die nu klaar zijn voor transformatie, we reinigen deze pijn op de lijn heden-verleden-toekomst en wijzigen het DNA ter hoogte van de cellen. Het onderwerp van de sessie is terug te vinden in de patronen hierboven of iets dat je als een probleem ziet. Na de eerste sessie ontvang je specifieke meditaties en affirmaties waarmee gewerkt kan worden, het formaat wordt volledig door jou bepaald. De tweede sessie werkt op dezelfde kwestie op een diepere niveau, de energie wordt geïntegreerd met de chakra's. In het begin verbond ik de te transformeren energie voornamelijk met het Goddelijke Kind, in de loop van de ontwikkeling der sessies kamen evenwel andere delen zich aanbieden: het Magische Kind, het Speelse Kind, het Dromende Kind, het is altijd een verrassing om te zien welk deel zich komt aanbieden om zorg te dragen voor het gekwetste Innerljke Kind!! .
Bij deze sessies wordt ook gebruik gemaakt van de Practical Mastery energieën.
Innerlijke Kind Sessies: 111 € / sessie; 177 € voor 2 opeenvolgende sessies.