ASCENSIE

WAT IS ASCENSIE?
Ascensie betekent letterlijk: opstijgen, je stijgt op en ziet dingen en zaken in een hoger, breder perspectief. Je blik is objectiever, je neemt afstand, je beziet de wereld vanuit hogere energieën. Je weet je gekoesterd en gedragen door een diepe staat van genade, wijsheid, liefde en verbondenheid. Je voelt je werkelijk EEN met alles. Misschien is dat de essentie van Ascensie.

Het idee van een Lichtlichaam heeft me altijd aangesproken. Dat is de reden waarom ik in 1994 met de ‘Awaken your Light Body’ cursus van Sanaya en Duane begon. Maar na een paar jaren merkte ik een beperking, alsof ik ergens vastzat en niet verder kon geraken. Dat heeft me doen besluiten verder te zoeken. Ook de Lightarian Reiki bracht me niet verder, nog steeds voelde ik een weerstand, en ik begreep er niks van, in de plaats van vooruit te gaan, begon ik me vermoeid te voelen, ik begon problemen te ervaren met mijn gezondheid, emotioneel voelde ik me een labiele tijdbom en zelfs meditatie scheen niet veel meer te helpen. Ik vroeg het Universum dan ook wat er misliep en toen kwam ik het boek van Tashira Tachi Ren tegen, dat spreekt over de symptomen van de verschillende stadia in de ontwikkeling van het Lichtlichaam. Op dat ogenblik vielen een heleboel puzzelstukken op hun plaats en viel er iets aan te doen.

What is Lightbody?

DE BEDOELING VAN ASCENSIE:
Het doel van onze individuele evolutie en van de collectieve menselijke evolutie. Het hoogste niveau van bewustzijn waarover we kunnen beschikken... een permanente vereniging met ons Hoger Zelf en de Universele Geest... eenheid met alle Leven.
Ons hoogst mogelijke Zelf worden... met volledig gebruik van onze creatieve en spirituele krachten. Onze vibratie verhogen van de beperkte fysieke realiteit naar een onbegrensde spirituele realiteit, met volledige toegang tot de hogere spirituele werelden.
Een staat van permanente vrede, vreugde, vrijheid zonder de beperking van het lijden... Een instrument worden van Universeel Licht, Liefde, wijsheid en Kracht, ten dienste van het Kosmische Plan. THUISKOMEN.

Merkaba

WAT IS HET LICHTLICHAAM? Volgens Tashira Tachi-ren
Gedurende je ascensie, terwijl je doorheen de verschillende niveau's vooruitgaat, krijg je steeds grotere wijsheid en duidelijkheid over je verbinding met de spirituele wereld. Bij iedere laag ga je door een proces van reiniging en loslaten van je problemen, op een steeds dieper niveau. Bij iedere nieuwe activatie van je Lichtlichaam ga je doorheen een 'leegte', een dood van je oude ego, die een beetje aan depressie doet denken. Dit is een rustpunt waar een nieuwe visie en een nieuw beeld van jezelf gevormd wordt Je kan lichtflitsen en kleuren zien voor je derde oog, geometrische patronen of geluiden horen. Dit transformerende proces laat je toe de lichtcodes in je lichaam in wijsheid en klaarheid om te zetten. In deze periode is het goed de leegte op te vullen met vreugde en de omzetting van energie op een liefdevolle en zachte manier te laten gebeuren.
Dit proces van activatie is niet lineair maar vertoont toch een algemene structuur. Dit is geen 'meting' van je persoonlijke spirituele prestatie! Deze niveaus kunnen jaren of minuten in beslag nemen, afhankelijk van de spirituele wil.
Je ziel en je Goddelijke blauwprint bepalen waar je bent in je evolutie en wat je nodig hebt om het Christus Bewustzijn te dienen.
Een korte samenvatting van de verschillende niveaus:
Eerste niveau Lichtlichaam: Alsof een lamp plots je DNA verlicht en zegt: 'Tijd om naar HUIS te gaan!' Ondertussen zegt het lichaam: 'Tijd om te zuiveren!'. Het lichaam wil zijn densiteit verminderen. Op dit niveau hebben de meeste mensen een verkoudheid (symptomen van mutatie) en laten ze oude trauma's, toxines en voorbijgestreefde emoties los van het fysieke lichaam. Een serie van latente DNA coderingen worden wakker en beginnen de cellen richtlijnen te geven om 'Licht' als een nieuwe energiebron te zien ('Licht', vibraties,alternatieve energie, enz.
Tweede niveau Lichtlichaam: Hier kan je je een beetje verstrooid, 'in de wolken', vermoeid voelen, terwijl je verkoudheidssymptomen blijft vertonen. Je begint te vermoeden dat er ergens iets spiritueels in je schuilt en dat je verbonden bent met je ziel. De meeste symptomen zijn nog op fysiek vlak.
Derde niveau Lichtlichaam: Je zintuigen versterken, je wordt gevoelig voor lawaai, geuren. In sommige gevallen herontdek je je seksuele kant. Iedere cel verhoogt haar lichtniveau en je begrip van de Hogere Dimensies versterkt. Een gesprek tussen je lichaam en je spirituele kant begint.
Vierde niveau Lichtlichaam: Nu begin je met het mentale niveau. De chemische en elektromagnetische energie in je brein verandert. Het gevolg: hoofdpijn, oogproblemen, problemen met horen. De hemisferen van je brein beginnen gelijktijdig elektrische signalen te zenden. Je kan elektrische rillingen krijgen rond je hoofd en je wervelkolom. Vlagen van helderziendheid en een gevoel van eenheid met al wat je omringt.
Vijfde niveau Lichtlichaam: Je begint je meer en meer te herinneren van je dromen, je begint lateraal te denken. Oude gedachtenvormen beginnen te veranderen en worden losgelaten uit je lichaam. je mentale lichaam begint een heleboel oude gedachten los te laten, gedachten die van anderen zijn. Je begint jezelf af te vragen: 'Wie ben ik?'
Zesde niveau Lichtlichaam: Het Universum brengt je in contact met mensen en informatie die werken met Licht om je bij te staan in het verkrijgen van een groter begrip van je eigen realiteit en hoe je werkt in die realiteit. Dit is een pijnlijke fase want hier begin je gans je identiteit om te buigen. Je begint alles in vraag te tellen: je haat je job, je leven, iedereen en alles tegelijk... Tussen het zesde en zevende niveau ervaar je een 'descensie' van spirituele energie. Hier begint de emotionele overgang. Je ervaart jezelf als multidimensioneel, het gevoel dat niets 'echt' is en dat objecten niet meer vast zijn. Je begint medeleven te voelen voor jezelf en alle anderen die op het pad zijn van dienstbaarheid (hetgeen wil zeggen dat je zal doen wat nodig is om mensen op hun eigen weg te zetten.
Zevende niveau Lichtlichaam: Je begint nu aan de emotionele evolutie van je activatie en opent steeds diepere niveaus van je hart centrum. Je begint te vibreren op een kinderlijk speels niveau. Je wordt emotioneler dan vroeger: wanneer je blij bent, lach je, ben je verdrietig, dan ween je, ben je boos dan gil je, alle emoties komen naar buiten in het NU. Je ervaart synchroniciteit, het NU, je brengt je spirituele energie in je dagelijkse leven. Hoe meer emotioneel afval je loslaat, hoe meer je persoonlijke relaties veranderen naar 'transpersoonlijk', dat wil zeggen dat ze niet meer gebaseerd zijn op emotionele afhankelijkheid maar ingegeven worden door je Hogere Zelf, dat verandert je manier van omgaan met anderen drastisch. Sommige mensen vinden je nu 'koud' omdat ze geen emotionele haken meer vinden en je niet meer kunnen manipuleren. Op die manier veranderen je relaties van karmisch naar niet-karmisch. Hier opent de hartchakra zich meer en meer en kan het zijn dat je pijn ervaart in je hartstreek. Je hart wordt je belangrijkste chakra, je kan reizen naar alle dimensies vanuit je hartchakra. Op dit punt beginnen je chakra één te worden vanuit de hartchakra. Nu is een goed moment om te beginnen met de meditatie van de ééngemaakte chakra (Unified Chakra). Je ganse veld begint één te worden. Wanneer je nu angsten ervaart, heeft het te maken met een van de chakra's die niet meer één is met de anderen, je hoeft gewoon de meditatie van eenmaking te doen om de angsten te laten verdwijnen. Deze chakra Unificatie is belangrijk want ze laat je toe grote hoeveelheden licht door je lichaam te brengen zonder problemen.
Achtste niveau Lichtlichaam: Je hypofyse en je pijnappelklier beginnen te groeien en van vorm te veranderen. Dit voelt als een duwend gevoel tegen je derde oog en een drukkend gevoel tegen de achterkant van je hoofd: je hoofd zet uit... Op dit niveau worden je zaad kristallen geactiveerd. Deze kristallen ontvangen Lichttaal uit andere dimensies. Je ziet geometrische vormen en je hoort tonen. je beslissingen worden nu geleid door je Hogere Zelf (Spirit). Het is normaal om op dit niveau het gevoel te krijgen van 'gek worden', je vergeet gemakkelijk en hebt moeite om je in normale taal uit te drukken. Nieuwe paden worden gecreëerd in je brein en degene die al bestonden lijken tijdelijk uitgeschakeld... Het duurt tot net voor de opening tot het negende niveau van je Lichtlichaam vooraleer je jezelf weer verbaal kan uitdrukken. Vanaf nu voel je geen enkele verplichting meer, je volgt enkel je Hogere Zelf. Vanaf hier voel je je zo ongeveer de ganse tijd extatisch. Dit verandert je manier van om te gaan met de wereld rondom jou. Nu komen er angsten op zoals:'Zal ik nog ooit seks hebben?' of 'Zal ik nog ooit een job vasthouden?'. Soms (en zeg maar: dikwijls) is het antwoord op die vragen nee. Ook je nerveuze systeem verandert grondig. Je kan problemen krijgen met je zicht, je gehoor. Hartkloppingen. In dit stadium is humor de beste remedie, soms is de ganse toestand ook ronduit grappig.
Negende niveau Lichtlichaam: Je begrijpt de geometrische en tonale taal beter (die komen van de zesde dimensie) en je begint je Goddelijke Zelf naar buiten te brengen. Je lichaam verandert, je wordt langer of korter. Je gewicht begint te schommelen. Dit is een belangrijke fase waarin je meer en meer je multidimensionele kanten ontdekt en dat je begrijpt dat je de Bron bent. Dit is ook de pijnlijkste omdat je je ego volledig moet overgeven aan de Bron. Weerstand doet pijn in dit geval. Op het eind van het negende niveau, ervaar jeweer een enorme 'descensie'.
Tiende niveau Lichtlichaam: Je begint de vermogens van een avatar of Spirituele Meester te krijgen. Je bent bewust één met de Bron. Je bouwt bewust je Merkaba, je kristallen lichaam dat je toelaat door tijd, ruimte en dimensies te reizen.
Elfde niveau Lichtlichaam: Je lichtlichaam breidt zich uit tot een magnifieke structuur van licht, met een nieuw circulatoir systeem (zoals de bloedsomloop maar gemaakt uit licht). je bent één met je Goddelijke Zelf, zonder separatie. je brengt je Hemel op Aarde.
Twaalfde niveau Lichtlichaam: Dit is de eindfase. Je bent het Goddelijke Plan voor de aarde geworden. Je vervoegt je Zielegroep om de finale ascensie van de Aarde te vergemakkelijken. Je gaat leven in de Nieuwe Wereld, één met de wereld maar niet van de wereld (in the world, not of the world). Op dit niveau is er geen behoefte meer aan geweld, polariteit of ziekte. De wereld zal er één zijn van vreugde, vrede, bescherming, zuiverheid, vergiffenis, liefde en gelijkheid.

Gedurende de verschillende stadia van het proces kan je alle Engelenhulp krijgen die je nodig hebt. Je moet er wel om vragen en het proces leren vertrouwen. Terwijl je de angsten uit je innerlijke leven loslaat en transformeert, zal je een verandering in je buitenwereld aantrekken. Dat is ook een Goddelijke Wet. Ascensie is een zeer eenvoudig proces. De verandering van je Lichtlichaam kan zich in één ogenblik voltrekken. Het verschil in je leven zal je vermogen zijn om in vreugde te leven. De beste manier om God te dienen evenals je medmensen, je planeet en jezelf is je leven een meesterwerk maken van vreugde. Het proces van Activatie van je Lichtlichaam zal van jou een adept en spiritueel meester maken.

Merkaba

Ascensiesymptomen, hoe jezelf helpen zie hier
Andere suggesties: en hier

UITEINDELIJK ERVAAR JE DE HOGERE ENERGIEËN:

 • Eindelijk vind je de job die je ondersteunt in wie je echt bent en die je passie en je missie uitdrukt.
 • Financiële overvloed.
 • Je maakt je dromen waar, en zonder inspanning.
 • Je trekt een nieuwe maat/partner aan of jij en je huidige levensgezel veranderen jullie relatie in een evenwichtige relatie waar geen ‘haken’ aan te pas komen. Je houdt van mekaar, je bewondert en aanbidt mekaar, zonder afhankelijkheid.
 • Je trekt uiteindelijk je tweelingziel aan, die een volledige weerspiegeling is van jezelf en je voelt een nog grotere verbinding met de Bron.
 • Geen drama’s noch emoties meer
 • "New Age" interesseert je ook al niet meer.
 • Je WEET dat aan al je behoeften voldaan wordt, nu en voor altijd.
 • Je hebt niet langer de behoefte om dingen te doen gebeuren,of ‘te helen’.  
 • Nu voel je dingen aan in de plaats van ze te analyseren.
 • Je geeft niet om de mening van anderen.
 • Je begrijpt dat er geen goed of kwaad is, geen juist of verkeerd. Alles IS gewoon..
 • Uiteindelijk begrijp je dat er geen licht en donker is. Alle energie gaat gewoon in dezelfde richting: naar het Licht.
 • Je hebt geen behoefte meer om boeken te lezen of nieuwe informatie te verzamelen, vermits je dichter bij de Bron staat en je onmiddellijk ‘weet’ of ‘voelt’ wat je nodig hebt.
 • Je gezondheid verbetert en je ervaart de miraculeuze heling van een langdurend probleem.
 • Je hebt vooral een behoefte aan eenvoud in alle dingen.
 • Je ervaart de levensstroom, je laat je erop meedrijven. Dingen vallen je toe. Je geniet van de eenvoudige dingen van het leven en je voelt veel dankbaarheid.
 • Je wenst je enkel bezig te houden met je eigen zaken en hebt geen behoefte aan mondaine verantwoordelijkheden. Je enige contributie aan de Nieuwe Wereld is je gereinigde jou, de uitdrukking van de goddelijke vlam binnenin.
 • Je pikt gemakkelijk de gedachten, gevoelens en behoeften van anderen op, je wordt telepathisch.
 • Je hebt de volledige controle over je emoties, je ervaringen en je creëert je wereld met je geest en met je intentie, zonder angst of twijfel.
 • Je omgeving heeft geen effect op jou. Je neemt niks persoonlijk. Niets is het waard om er over je toeren over te geraken.
 • Creativiteit is je drijfveer. De enorme hoeveelheid energie die binnenin jou loopt heft een uitlaatklep nodig. Je voelt je dichtst bij de Bron wanneer je bezig bent met je passie, je creativiteit.
 • Je lacht veel en vindt een heleboel zaken amusant en grappig.
 • Je ervaart meer en meer liefde en vreugde. Je voelt je veilig, vol vrede en je wil enkel spelen, spelen, spelen!
 • Stress bestaat niet meer voor jou.
 • Je voelt de samenhang tussen alles. Je weet dat er geen vergissingen zijn, niets is nog ‘verkeerd’.
 • Weten wie we zijn op het hoogste niveau, onze speciale gaven en talenten en de unieke bijdrage die we komen leveren zijn, dat brengt ons automatisch op één lijn met de energie van de Bron en houdt ons in de hoogste vibratie. Alles valt op zijn plek wanneer we enkel onszelf ZIJN en onze vreugde beleven.
 • Cfr Karin Bishop

.

- Mogelijkheid tot meditaties om het lichtlichaam op te bouwen volgens Tashira Tachi-ren. Zeer krachtig!! Voor degenen die reeds geruime tijd mediteren. Speciaal aan te vragen.
- Ook mogelijkheid voor ascensie meditaties volgens Orin & Da Ben. Speciaal aan te vragen. Deze meditaties worden gebracht in het Engels, onder mijn begeleiding met vertaling. De subluminale energieën op deze tapes zijn zo krachtig dat ze ook werken wanneer u ze niet verstaat.
- De groepsmeditaties helpen staan je bij in je ascensie en helpen je deze energie te gronden in het dagelijkse leven. Zowel voor beginnelingen als gevorderden, staan je bij op ieder niveau van je ontwikkeling. We roepen je Gidsen en Hogere Zelf op om je de energie te geven die je bijstaat om je volgende stap te zetten op je Ascensiepad.

TerugTerug naar HOME
PEGASUS LIGHT FUN