PEGASUS ASCENSIE SESSIES
VOOR STERRENMENSEN & LICHTWERKERS

Let there be Light

Deze sessies staan je bij op je ascensiepad.
Alle sessies onder 1 horen bij het Kristallen Lichtlichaam. Hier wordt ook nog gewerkt met polariteiten, loslaten van al wat niet vol

bullet OPENING EN AFSTEMMING VAN HET LICHT LICHAAM:
We zijn allemaal Goddelijke Wezens die een menselijke ervaring hebben. Om ons te kunnen inleven in de aardse realiteit, hebben we zelf limieten geplaatst aan onze ervaring en zijn we onze verbinding met het Goddelijke een beetje verloren, we hebben er zelfs voor gezorgd dat het ons moeite zal kosten om ermee in contact te komen!!!
Om ons LichtLichaam te kunnen ontwikkelen, verwijderen we die zelfgeplaatste limieten om onze verbinding met de hogere dimensies te openen en te versterken.
Wat zijn axiatonale lijnen ?
De volgende uitleg komt uit het boek "What is Lightbody?" (Wat is het LichtLichaam?) van Tashira Tachi-ren:
De vijfde Dimensie bestaat uit een systeem van axiatonale meridianen, een axiatonaal circulatie systeem, en de draaipunten waar door deze systemen en structuren worden verbonden. Als gevolg van het spel van scheiding, werden deze axiatonale meridianen van de mens afgescheiden van het Hogere Zelf en de hogere dimensies. Het resultaat: veroudering en dood.' De axiatonale lijnen zijn het equivalent van de acupunctuur meridianen maar dan op het niveau van de Ziel en de andere dimensies. Eenmaal de lijnen weer verbonden en juist afgestemd, kan het lichaam beginnen met zijn verandering naar een LichtLichaam.
Deze lijnen liggen langs de acupunctuur meridianen en verbinden zich met de cellen om ze te versterken. Deze cellulaire punten zenden klanken en lichtfrequenties uit die het ritme van de atomen van de molecules in de cel verhogen. Door een snellere moleculaire rotatie, worden vezels van licht gecreëerd die een rooster van cellulaire regeneratie in het leven roepen. »
Dit energiesysteem van de vijfde dimensie verbindt de rotatiepunten op de oppervlakte van de huid met elk rotatiepunt in iedere cel. Het is een model van lichamelijke transmutatie dat zich vernieuwt eenmaal de lijnen opnieuw afgestemd zijn. Het axiatonale energiesysteem is fundamenteel elektrisch van natuur, zoals bijvoorbeeld het zenuwstelsel. Het Hogere Zelf zendt energie in de axiatonale lijnen, die dan in de rotatiepunten op de huidoppervlakte van de huid omgezet wordt in energie  die bruikbaar is voor het fysieke acupunctuur meridiaansysteem en vervolgens het axiatonale systeem. Aangezien dit systeem de energie van het Hogere Zelf ontvangt, zet het kleur en geluid opnieuw om om bloed, lymfe, zenuwen en endocriene klieren opnieuw in te stellen volgens het Goddelijke model, de Adam Kadmon.
De axiatonale lijnen zijn een geëvolueerde vorm van acupunctuur meridianen die zich met het planetaire rooster van energie en het gehele heelal verbinden. Zij zijn niet begrensd in tijd en ruimte zoals wij die kennen, ze zijn open en verbinden ons met andere dimensies, met onze multidimensionele aspecten.  
Deze lijnen zijn te vergelijken met de tijdelijke lijnen van de aarde vanwege het feit dat zij niet permanent kunnen beschadigd worden, ze worden enkel gewijzigd.
Zij dragen in zich een specifiek energetisch patroon dat typisch is voor ieder van ons. Zij ondersteunen onze creativiteit in het leven en herinneren ons eraan dat we méér zijn dan een lichaam alleen. Deze lijnen vormen onze kosmische verbinding met „de Bron“ (God, het Universum) en dragen de blauwdruk van onze perfectie.


Eerste sessie :  Zuivering om het fysieke lichaam voor te bereiden op de integratie van het Kristallen LichtLichaam.
Verloop van de sessie:
                1. Schoonmaken en energetische zuivering
                2. Schoonmaken van implantaten, parasieten en entiteiten
                3. Verwijdering van etherische kristal regulatoren
                4. Verwijdering van etherische zegels op de chakra’s
                5.Verwijdering van emotionele, etherische en andere bindingen (koorden)
                6. Opening en verbinding van de hoger dimensionele Subtiele Lichamen
                7. Integratie
Tweede sessie :
Activatie van de axiatonale verbindingen (tot aan de negende dimensie).
Verbinding met het hogere Zelf, de persoonlijke Gidsen en integratie van de verschillende chakra’s.
Grondlegging voor het DiamantLichaam.
Na de sessies worden meditaties aangeboden om de integratie te versnellen en te verzachten.
Effecten:
Vanaf dan begint de reiniging van alle subtiele systemen, van het LichtLichaam en kunnen we onze multidimensionaliteit beleven:

punt Opening van meridianen & kanalen en verwijdering van eventuele blokkades
punt Evenwicht in de chakra’s en de polariteiten in het lichaam
punt Afscherming van het energiesysteem van negatieve energieën (hoe hoger de energie, hoe meer ‘ongeïnviteerde’ gasten…)
punt Oplossen van fysieke, emotionele of spirituele limitaties
punt Evenwicht en centering van het mentale lichaam(de gedachten).
punt Zuivering van emotionele patronen (wanneer er nog maar weinig energiewerk gedaan is, kunnen hevige reacties voorkomen)
punt Diepe ontspanning en gevoel van welzijn
punt Verdieping van de meditatie
punt Versterking van het effect van alle andere therapieën zoals Reiki, Massage and Reflexologie.
punt Versterking van de intuïtieve mogelijkheden.
punt Oplossingen worden aangebracht dromen en meditatie.

Deze sessies komen op 222 € voor 2 sessies.

Christ

bullet DIAMANTEN LICHTLICHAAM:
De Lichtwerkers en de Sterrenzaden, die anderen op hun weg willen ondersteunen, ontmoeten aan het begin van hun werk vaak een verlammende angst die hen verhindert om hun persoonlijke Lichtbijdrage te manifesteren en aan de buitenwereld duidelijk te maken. Het is de herinnering aan voorafgaande levens waarin zij werden buitengesloten, gefolterd, zelfs gedood voor hun spirituele overtuigingen. Omdat deze overtuigingen niet populair waren en anders dan gangbaar, veroorzaakten ze angst bij de anderen en deze angst werd vertaald door verwerping, en werd soms zeer agressief en uitgesproken pijnlijk. Het is de herinnering aan deze angst, aan deze pijnlijke gevoelens die sommige onder ons verlamt. Het resultaat: voor de enen een depressie, waarin zij proberen de pijnlijke gevoelsherinneringen te onderdrukken en te ontkennen, voor anderen een regelrecht verwerpen van hun eigen spiritualiteit, voor nog anderen vooral verwarring en weerstand op het niveau van hun spiritueel werk. Daar waar anderen zonder probleem omhoog schijnen te schieten door middel van Reiki of andere initiatie systemen, voelen zij zich meer en meer geblokkeerd, meer en meer gedeprimeerd of tegengewerkt. Sommigen denken dat de tegenwerking vanuit de buitenwereld komt, meestal is het hun eigen zaadangst die ze naar boven moeten laten komen, hetgeen meestal zeer bedreigend en pijnlijk overkomt.
In een eerste sessie werken we met de Aardster chakra om de originele situatie waarin de blokkerende pijn voor het eerst optrad los te maken, hierbij wordt een meditatie gegeven die kan helpen bij de integratie en de transmutatie van deze pijn. Het is een goed idee om met deze oefening gedurende een tijd op je eentje te werken, op zijn minst gedurende de week tussen sessies.
99 € per sessie. Deze sessies zijn voor Lichtwerkers die zich vast voelen zitten en die al geruime tijd aan hun eigen bewustwording werken.

bullet SPIRITUELE MANIFESTATIE: DIAMANTSESSIES:
De energie van het Diamanten LichtLichaam opent ons hart!
Om duidelijk te begrijpen wat er gebeurt op energetisch niveau wanneer we ons openstellen voor het Diamanten Bewustzijn, is het goed om ons de metafysische eigenschappen van de diamant te herinneren.
De diamant brengt duidelijkheid in de 6de chakra; harmoniseert goddelijke en persoonlijke wil; staat ons bij in de activatie van onze persoonlijkheid op ons hoogste niveau; versterkt ons vermogen om te handelen in overeenstemming met het goddelijke doel. Diamanten energie versterkt alle energie, zowel negatieve als positieve energie. De diamant versterkt en absorbeert op krachtige manier onze gedachten en gedrag, onze sterke en zwakke punten. Diamanten energie wist blokkeringen, ontgift op alle niveaus, opent de kruinchakra om spirituele liefde en vrede te ervaren.
Dus om te beginnen zal deze energie onze angsten en negativiteit versterken, daarom is het beter al zoveel mogelijk gezuiverd te hebben vooraleer beginnen te werken met diamanten energie.
Gewoonlijk zijn het de Lichtwerkers die bezig zijn dit LichtLichaam te ontwikkelen, er zijn ook de Sterrenzaden, die terug te vinden zijn in andere jobs, meestal in verband met mensen of creativiteit. Het zijn degenen die altijd al vanuit hun hart gefunctioneerd hebben op het ritme van het hart en die de laatste jaren problemen ondervonden hebben om zich aan te passen aan de gangbare sociale normen van een samenleving die hen niet begreep.Deze mensen zijn al begonnen met de opening van het Diamanten LichtLichaam, lang voor alle anderen. Vanaf 2011 zullen steeds meer mensen beginnen dit Diamanten LichtLichaam te ontwikkelen, als voorbereiding van de Nieuwe Aarde.
Gedurende deze sessies wordt gewerkt met de verbinding tussen de chakra's van de Zielenster, de Aardster en het Hart, daarenboven wordt een initiatie in de spirituele manifestatie, in spirituele moed gegeven .
77 € per sessie.
Sessies 2 en 3: opening tot het diamanten bewustzijn en spirituele manifestatie, kunnen samengenomen worden voor 144 € voor beide sessies.

bullet RECALIBRATIE VAN HET DIAMANTLICHAAM:
De opening van het Diamanten LichtLichaam neemt soms veel energie omdat een heleboel obstakels die in de weg zitten van het leven volgens de regels van je eigen hart, je eigen spirituele energie, uit de weg geruimd worden. Hierbij geraken de filamenten die dit LichtLichaam vormen dikwijls verward of gedraaid zodat ze niet meer behoorlijk werken. Iedere keer wordt je spirituele energie weer gegrond en gezuiverd. Zelf gebruik ik die sessies minstens 1 x per week sinds een paar maanden omdat de energie nogal intens is voor de Licht Dragers de laatste paar maanden.
Omdat het diamanten LichtLichaam niet enkel onze eigen negativiteit opneemt maar ook die van degenen die zich rondom ons bevinden, is het aangeraden zo dikwijls mogelijk te zuiveren! Daarom heb ik besloten deze recalibratie door te geven aan degenen die zichzelf wensen te zuiveren, via een initiatie samen met een pdf waarin uitgelegd wordt hoe je je Diamanten LichtLichaam zelf kan recalibreren. 99 €
Het is ook mogelijk deze sessies bij mij te nemen (om uit te testen) aan 55 € per sessie.

bullet SESSIES VERBINDING VAN DE CHAKRA'S MET HET CHRISTUSBEWUSTZIJN:
Specifiek voor Lichtwerkers die een stapje verder wensen te gaan op het ascensiepad. Verbinding met het Christusbewustzijn dat ons verbindt met ons hoogste potentieel, onze Goddelijke Blauwdruk. Deze sessies brengen ons dichter bij wie we werkelijk zijn en volgen een specifiek stramien waarbij de kanalen worden opengezet naar de hogere dimensies, als voorbereiding op de ontwikkeling van het Diamanten Lichtlichaam, het nieuwe Lichtlichaam dat verbonden is met de Nieuwe Hartenergie . 77 € per chakra, 333 € voor verbinding met alle chakra's in 7 sessies