ASCENSIE SYMPTOMEN


Volgens Karen Bishop, die een leuke  website heeft ‘What’s up on Planet Earth?’. Gebaseerd op het boek 'What is Lightbody' van Tashira Tachi-ren.

Ons evolutionair proces is voor het ogenblik geweldig aan het versnellen, samen met de Nieuwe Hogere Vibratie energieën. Elk op onze eigen manier en op onze eigen tijd, ervaren we deze veranderingen, in overeenstemming met wie we zin en wat ons plan vóór onze incarnatie was. Het ascensie proces hangt af van onze geloofssystemen, onze ervaringen en onze ganse manier van vibreren.
Hoe meer we ons zuiveren en vullen met licht, hoe anders deze gedragingen en ervaringen zullen zijn.
De hoog gevoeligen, de helderzienden en degenen die geweldig open staan voor de hogere sferen zullen meer last hebben van het ascensie proces.
Voor mij verdwenen alle ‘vreemde’ symptomen op het ogenblik dat ik volledig incarneerde in de hogere sferen. De symptomen doen zich voor tijdens de overgang naar een mooie, vredige en liefdevolle plek. Iedere keer dat er hogere energieën binnenkomen, gaan we terug door dat proces van overgang, hoe hoger we komen, hoe vlugger het verloopt!! Moge je evolutie rustig en vol Licht en Wonderen verlopen!
(Niet alle symptomen zijn te wijten aan het ascensie proces. Volg je innerlijke leiding en ga naar een dokter of gezondheidsspecialist wanneer je dat nodig acht)

Om

(Nota: Het lichaam schijnt meer gewicht nodig te hebben om deze nieuwe Vibraties aan te kunnen. Dit komt omdat je lever harder werkt en jezelf zuivert. Je wordt dikwijls wakker rond 3u, wanneer de lever werkt volgens de Oosterse geneeskunde. Lever ondersteuningen die helpen zijn melkdistel, wandelingen, ademen en vertrouwen in de toekomst ).

Om

HULPMIDDELEN OM ALLES TE VERGEMAKKELIJKEN

Niet alle fysieke en emotionele ongemakken kunnen afgedaan worden als ascensie symptomen. Soms voel je je gewoon niet lekker, punt. Soms hebben we een gewone griep of verkoudheid…

TerugTerug naar HOME

PEGASUS LIGHT FUN